Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
tel. (32) 729-52-21, 729-51-62