loga unia2

Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-03G9/16-00 z dnia 03.07.2017r. realizuje projekt pod nazwą: Termomodernizacja budynku administracyjnego MZBM w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 10”. Projekt realizowany jest w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku administracyjnym przy ul. Zwycięstwa 10 w Będzinie

 Planowane efekty:

  1. Zmniejszenie zużycia energii końcowej ( równe ilości zaoszczędzonej energii cieplnej)- 760,13 GJ/rok (76,81%)

  2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 97,93 ton ekwiwalentu CO2 /rok (76,81%)

 

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

 

 

Wartość projektu: 805 158,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 546 688,87 zł.
Planowany okres realizacji projektu: lipiec- listopad 2017 r.

 

 

 

loga unia2

 

Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab

 

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-072D/16-00 realizuje projekt pod nazwą: Likwidacja materiałów azbestowych z budynku mieszkalnego przy ul. Pokoju 31ab„. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami, oś priorytetowa: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

1. Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych poprzez działania utylizacyjne na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pokoju 31ab wraz z termomodernizacją

 Planowane efekty:

  1. Utylizacja odpadów niebezpiecznych

  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu o 39%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

 

 

 

Wartość projektu: 404 766,45 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 344 051,48 zł.
Planowany okres realizacji projektu: kwiecień- wrzesień 2017 r

 

 

Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Będzinie

mapka

ul. Krakowska 16,                                        Godziny pracy biur:                Dyżury Awaryjne:
42-500 Będzin, PL.                                      Pon: 7.00 - 17.00                      Po godzinach pracy
NIP: 6252154970                                         Wt-Czw: 7.00 - 15.00                w dni robocze: 606823923
MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.               Pt: 7.00 - 13.00                   

Tel.: +48 (32) 729-52-21                                                                              Sobota, Niedziela oraz Święta:
Tel.: +48 (32) 729-57-74                                                                              600874476