Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego dokonywana jest wideorejestracja osób wchodzących na teren obiektu Pana / Pani dane osobowe są powierzone do przetwarzania (firmie ochroniarskiej RENOMA).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 16, 42 – 500 Będzin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Spółki oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. owłasności lokali i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Dane będą udostępniane pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz MZBM usługi związane z dostępem do danych osobowych. Mogą być także udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Po dniu 25 maja 2018 r. służyć będą również Pani/Panu prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Po dniu 25 maja 2018 r. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane.