Regulaminy


Regulamin - rozliczania kosztów dostawy gazu.

Rozliczanie kosztów dostawy gazu
PobierzPobierz


Regulamin - rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rozliczanie kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczone do lokali mieszkalnych i użytkowych
PobierzPobierz


Regulamin - ROZLICZNIA KOSZTÓW DOSTARCZANIA WODY I KOSZTÓW ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ ZASADY ROZLICZEŃ Z ODBIORCAMI INDYWIDUALNYMI W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ( W TYM W PRZYMUSOWYM ZARZĄDZIE )

Rozliczanie kosztów dostarczania wody i kosztów odprowadzenia ścieków oraz zasad rozliczęń z odbiorcami indywidualnymi.
PobierzPobierz


Zasady montażu i eksploatacji wodomierzy
Warunki montażu, eksploatacji i rozliczeń wodomierzy indywidualnych

Montaż i eksploatacja wodomierzy.
Pobierz


Regulamin porządku domowego

PobierzPobierz