Wpłaty czynszu

Wpłaty czynszów, prosimy dokonywać przelewem na niżej podane konto bankowe.
Termin płatności czyszów do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Getin Bank S.A. o/Będzin nr 98 1560 1010 0000 9010 0006 2192
Bank Spółdzielczy o/Będzin nr 47 8438 0001 0014 5583 2035 0001

Getin Bank S.A. o/Będzin nr 98 1560 1010 0000 9010 0006 2192
Bank Spółdzielczy o/Będzin nr 47 8438 0001 0014 5583 2035 0001

z tej strony http://szewo.com/przelew/ można wygenerować druk polecenia
Przelewu/Wpłaty gotówkowej.

Kasa (ul. Krakowska 16)
zlikwidowana od 1 marca 2009 roku, wpłaty bez pobierania prowizji przyjmują:

BANK SPÓŁDZIELCZY W BĘDZINIE
CENTRALA
42-500 Będzin, ul. Modrzejowska 73